زیارت 
درس نهم کتاب فارسی دوم ابتدایی: زیارت|Download زیارت|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 15/10/1396 و ساعت 22:32:33

ازهمه مهربان تر 
درس هشتم کتاب فارسی دوم ابتدایی: ازهمه مهربان تر|Download ازهمه مهربان تر|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 15/10/1396 و ساعت 22:30:49

دوستان ما 
درس هفتم کتاب فارسی دوم ابتدایی: دوستان ما

معنی کلمات درس دوستان ما کلاس دوم دبستان|Download دوستان ما|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 20/9/1396 و ساعت 13:53:38

کوشا و نوشا 
درس ششم کتاب فارسی دوم ابتدایی: کوشا و نوشا

کلمات هم معنی و مخالف درس کوشا و نوشا فارسی دوم|Download کوشا و نوشا|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 9/9/1396 و ساعت 20:16:07

احوال پرسی 
کتاب فارسی دوم ابتدایی: شعراحوال پرسی
 
    


|Download احوال پرسی|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 9/9/1396 و ساعت 18:53:27

چوپان درست کار 
درس پنجم کتاب فارسی دوم ابتدایی: چوپان درست کار

|Download چوپان درست کار|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 26/8/1396 و ساعت 13:55:29

مدرسه ی خرگوش ها 
درس چهارم کتاب فارسی دوم ابتدایی: مدرسه ی خرگوش ها
|Download مدرسه ی خرگوش ها|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 18/8/1396 و ساعت 18:02:23

ستاره 
 کتاب فارسی دوم ابتدایی: شعر ستاره
 
 
 


|Download ستاره|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 7/8/1396 و ساعت 21:22:32

خرس کوچولو 
درس سوم کتاب فارسی دوم ابتدایی: خرس کوچولو
|Download خرس کوچولو|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 7/8/1396 و ساعت 21:12:32

مسجد محلّه ی ما 
درس دوم کتاب فارسی دوم ابتدایی: مسجد محلّه ی ما
|Download مسجد محلّه ی ما|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 26/7/1396 و ساعت 14:40:56

عیدی برای گلی کوچولو 
قصه قشنگ عیدی گلی کوچولو « گلی کوچولو که در تمام ماه رمضان روزه ی کله گنجشکی گرفته بود تصمیم گرفت در روز عید فطر روزه ی کامل بگیرد» - 9:34

عیدی برای گلی کوچولو


|Download عیدی برای گلی کوچولو|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 7/9/1395 و ساعت 01:25:20

تلاوت آموزشی سوره قدر 
تلاوت ترتیل سوره «قدر» بصورت آموزشی برای کودکان با صدای قاری نوجوان - 00:53|Download تلاوت آموزشی سوره قدر|
ارسال شده توسط زهره زائری اصفهانی در 7/9/1395 و ساعت 01:25:17


© 2006-2014 PersianCast.com & Cast.ir | All rights reserved
Powered by Avijeh Infoware | Web Development Services